Toonkunst Bussum

Wij zijn een bijzondere vereniging, want wij hebben zowel een koor als een orkest, die beide onder leiding staan van dezelfde dirigent, Yiorgo Moutsiaras. We werken nauw met elkaar samen en treden minstens twee keer per jaar gezamenlijk in een concert op. Sinds september 2012 is onze vereniging verrijkt met een jeugdstrijkorkest, Het Wladimir Consort.

foto door Rien de Jager

De combinatie van koor met een vast orkest biedt mogelijkheden voor een heel afwisselend repertoire: In overleg met dirigent Yiorgo Moutsiaras, die koor én orkest leidt, worden steeds originele programma’s ontworpen, vaak rond een bepaald thema. Zo werd in het najaar van 2018 een geheel Russisch programma uitgevoerd, en stond het voorjaarsprogramma 2019 in het teken van lente en pastorale.
Zie het overzicht van onze programma’s vanaf 2000.

Wij beleven veel plezier aan de concerten die we minstens drie keer per jaar geven, met steeds een nieuw programma. Tijdens de voorafgaande wekelijkse repetities is er alle tijd voor koor en orkest afzonderlijk, en af en toe gecombineerd, om samen muziek te maken. Er wordt hard gestudeerd, maar voorop staat bij alle leden van Toonkunst Bussum het plezier in het samen zingen en spelen op een zo hoog mogelijk niveau.

Naast en tijdens het repeteren is er gelukkig genoeg tijd om als nieuw lid mensen wat beter te leren kennen en als al wat ouder lid om mensen nóg beter te leren kennen. De opening en afsluiting van het seizoen zijn goede aanleidingen voor een gezellige borrel, en ook de Algemene Ledenvergaderingen worden steevast afgesloten met hapjes en drankjes. Ieder jaar is er de Nieuwjaarsinstuif, waarvoor een commissie van enkele koor- en orkestleden een feestelijk programma maakt.

Toonkunst Bussum voert een actief jeugdbeleid. Zo bestaat al sinds 2008 de traditie dat het orkest in samenwerking met de Gooise Muziekschool ieder voorjaar een kinderconcert presenteert, vaak met een voor het jeugdige publiek bewerkt klassiek muziekstuk, of zelfs een speciaal voor dit doel gecomponeerd opdrachtwerk. Deze kinderconcerten zijn een begrip geworden in het Gooi en omstreken. Sinds 2012 heeft Toonkunst Bussum in samenwerking met de Gooise Muziekschool bovendien een jeugdstrijkorkest met de chique naam Het Wladimir Consort.

Toonkunst Bussum, dat mag uit het voorgaande duidelijk zijn, staat voor samen in een prettige sfeer muziek maken op een goed niveau. Voel je je aangetrokken, en overweeg je om lid te worden? Je bent welkom om eerst vrijblijvend mee te spelen of te zingen met een paar repetities om de sfeer te proeven en te ervaren of de muziek je aanspreekt en of deze aansluit bij jouw niveau. Voor aanmelding of inlichtingen kun je een mail sturen naar info@toonkunstbussum.nl.

Draagt u Toonkunst Bussum een warm hart toe? Word dan donateur!
Lees wat dat inhoudt en aan voordelen met zich meebrengt.