Donateurs

Toonkunst Bussum wil u graag concerten van goed niveau en met goede solisten blijven bieden. In een tijd dat kosten stijgen en subsidies onder druk staan, zijn ondersteuners van buitenaf van groot belang voor ons. Wanneer u onze concerten waardeert en van mening bent dat koor en orkest van Toonkunst Bussum regelmatig moeten blijven optreden, dan kunt u dat tonen door u op te geven als donateur of als sponsor.

Hoe kunt u donateur worden?
U wordt donateur door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 INGB 0000 3749 53 t.n.v. Toonkunst Bussum onder vermelding van "donatie", alsook uw naam en adres en/of uw e-mailadres.

Bij een donatie vanaf 15 euro per jaar houden wij u jaarlijks op de hoogte van onze activiteiten en concerten. Bij een donatie van tenminste 50 euro per jaar ontvangt u een vrijkaart per concert.

Mocht u ons jeugdbeleid willen ondersteunen, dan is dit mogelijk met een storting in het fonds jeugdbeleid.