Het Koor

Ons koor bestaat al meer dan 135 jaar en telt momenteel zo’n 40 leden. Koor en orkest van Toonkunst Bussum geven samen twee keer per jaar een concert. De door orkest begeleide koorwerken die we daar uitvoeren behoren vaak tot het minder bekende (maar daarom niet minder fraaie) oratoriumrepertoire, bijv. in 2019 een mis van Diabelli. Soms zingen we ook a capella, bijv. in 2018 twee zulke werken tijdens een Russisch programma.

Onder leiding van dirigent Yiorgo Moutsiaras repeteren we elke woensdagavond. We hebben een strikt repetitieschema. Van de koorleden wordt verwacht dat ze zich thuis al goed hebben voorbereid op wat tijdens de repetitie gezongen zal worden. Computerbestanden met de noten en de melodie per stem worden voor het oefenen thuis beschikbaar gesteld. De tweede helft van de repetitie-avond is er doorgaans begeleiding door een pianist. Een paar keer per seizoen oefenen we al samen met het orkest. Dan is er in de week voor het concert nog een pregenerale en een generale.

Sfeer

Er is een plezierige sfeer binnen het koor en bij de gezamenlijke activiteiten van koor en orkest. De jaarlijkse nieuwjaarsinstuif is hierbij een hoogtepunt.

Aspirant-leden zijn van harte welkom in alle stemgroepen, maar vooral bij de tenoren en bassen. We verwachten van nieuwe leden dat ze enige zangervaring hebben en dat ze beschikken over een goede stem en een goed gehoor, maar je hoeft niet per se een geschoolde koorzanger te zijn. Kom kennis maken en een paar keer meedoen. Je wordt aangenomen als lid nadat je succesvol hebt voorgezongen bij de dirigent.

Wekelijkse repetitie:
op woensdagavond, 20:00-22:15 uur in de Doopsgezinde Kerk,
Wladimirlaan 10, Bussum.

Nadere informatie:
bij Nol Verhagen via info@toonkunstbussum.nl (eventueel tel. 06-11292816).

foto’s door Rien de Jager