div.jpg
banner_1
koor en orkest Toonkunst Bussum, december 2016
                           foto Jean Pauly

Toonkunst Bussum is een bijzondere vereniging, want zij omvat zowel een koor als een orkest, die nauw met elkaar samenwerken. Minstens twee keer per jaar treden koor en orkest gezamenlijk in een concert op. Sinds september 2012 is de vereniging verrijkt met een jeugdstrijkorkest. Voor de jeugd vanaf 4 jaar organiseert Toonkunst Bussum jaarlijks een kinderconcert. Met ingang van september 2016 is Yiorgo Moutsiaras onze dirigent.

Toonkunst Bussum (TKB) is lid van de landelijke Vereniging Toonkunst Nederland (voorheen Maatschappij tot bevordering der Toonkunst). Daarnaast is TKB lid van de FASO (federatie van amateur symfonie- en strijkorkesten).

Kinderconcert 2018 met nieuwe compositie
De Gelaarsde Kat

Op zondag 18 februari 2018 zal ons elfde Kinderconcert plaatsvinden in theater Spant! In Bussum. Deze tweede reeks van tien Kinderconcerten zal starten met een nieuwe compositie, gebaseerd op het verhaal van De Gelaarsde Kat. Componist Dirk van der Niet uit Huizen heeft hiervoor inmiddels de opdracht gekregen en is al aan de slag gegaan. Een deel van de kosten willen we door middel van Crowdfunding onder muziek-vrienden en kennissen proberen op te halen.
Lees verder.

Vacatures
In ons orkest is er plaats voor twee ervaren eerste violisten en een altviolist.
In ons koor is plaats in alle stemgroepen.
Lees verder op vacatures .

Zie ons ook op Facebook.

U kunt vrijblijvend komen luisteren of meedoen tijdens een koor- of orkestrepetitie. Ervaar zelf het plezier van het samen muziek maken. Informatie over het programma, de uitvoeringen en de repetitie-avonden vindt u elders op deze site. Graag tot ziens!
bottom_2
bottom_1