div.jpg
banner_1
koor en orkest Toonkunst Bussum, december 2016
                           foto Jean Pauly

Toonkunst Bussum is een bijzondere vereniging, want zij omvat zowel een koor als een orkest, die nauw met elkaar samenwerken. Minstens twee keer per jaar treden koor en orkest gezamenlijk in een concert op. Sinds september 2012 is de vereniging verrijkt met een jeugdstrijkorkest. Voor de jeugd vanaf 4 jaar organiseert Toonkunst Bussum jaarlijks een kinderconcert. Met ingang van september 2016 is Yiorgo Moutsiaras onze dirigent.

Toonkunst Bussum (TKB) is lid van de landelijke Vereniging Toonkunst Nederland (voorheen Maatschappij tot bevordering der Toonkunst). Daarnaast is TKB lid van de FASO (federatie van amateur symfonie- en strijkorkesten).

poster concert 10 juni 2017 Concert door koor en orkest
op zaterdag 10 juni:
Goden en Helden

in Wilhelminakerk Bussum om 20.15.
Op het programma o.a. het
vioolconcert no. 1 van Max Bruch
met Charlotte Spruit als soliste, en
The Banner of Saint George,
een ballade voor koor en orkest
door Edward Elgar.
Lees verder op concertagenda.
Zie ook het persbericht.
Of kijk op deze pagina, die ook handig
is voor doorgeven van het bericht
via sociale media.

Max Bruch   St. Joris en de draak
     Max Bruch          St. George en de draak

Vacatures

hobo Urgent: Ons orkest heeft een vacature voor
een geroutineerde 1e/2e hoboïst.
We zoeken een enthousiaste en sociale
hoboïst(e) die per direct lid wil worden.
We repeteren op dinsdagavond.
Lees verder ...

Verdere vacatures:
Er zijn diverse vacatures bij de strijkers in het orkest.
In het koor is plaats in alle stemgroepen.
Lees verder op vacatures .


Zie ons ook op Facebook.

U kunt vrijblijvend komen luisteren of meedoen tijdens een koor- of orkestrepetitie. Ervaar zelf het plezier van het samen muziek maken. Informatie over het programma, de uitvoeringen en de repetitie-avonden vindt u elders op deze site. Graag tot ziens!
bottom_2
bottom_1